Ledning

Vår Ledning


Strategiska beslut och långsiktig överblick.
Det här är vår styrelse. Personerna som ansvarar för att KA Olsson & Gems håller kursen.
Styrelseordförande
Joakim Skantze
Indutrade ABStyrelseledamot
Peter Fredriksson
Fagerberg ABStyrelseledamot/VD
Christina Aspeborn
KA Olsson & Gems ABStyrelseledamot
Fredrik Johansson
KA Olsson & Gems AB