Priser

Alla våra priser är exklusive moms.
Handlar du varor för över 500 kr tillkommer ingen småorderavgift.
Vi förbehåller oss rätten att genomföra prisförändring då detta påkallats av förhållanden som vi inte rimligen kunnat förutse och inte heller kunnat råda över.