Avståndsmarkering

Avståndsmarkeringstejp är en tejp som används för att markera avstånd och skapa tydliga gränser eller zoner. Denna typ av tejp är särskilt användbar i miljöer där säkerhet, organisation och tydlighet är av största vikt.

 

Tejpen finns i olika färger och mönster för att passa olika behov och applikationer. Till exempel används gul/svart tejp ofta för att indikera fara eller uppmärksamma viktiga säkerhetsområden, medan röd/vit tejp kan användas för att markera förbudszoner eller nödutgångar.

 

Avståndsmarkeringstejp kan vara särskilt användbar i en rad olika miljöer och branscher. Inom tillverknings- och lagermiljöer kan tejpen användas för att skapa tydliga gångvägar, säkerhetszoner och arbetsområden för att minimera olycksrisker och förbättra arbetsflödet. Inom detaljhandeln kan tejpen användas för att markera avstånd mellan kökassor, kundköer eller andra områden där det är viktigt att upprätthålla social distansering.