Metallim

metallim-01

Metallim

Höghållfasta limmer med omedelbar vidhäftning mot metall. Tillgänglig i högviskösa varianter för perfekt utfyllnad.