icons icons
icons
icons

 

Uppförandekod

 

UPPFÖRANDEKOD 

Uppförandekoden är vår policy för hållbart företagande och den utgör en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Den är vägledande för vilka vi vill vara och hur vi vill uppfattas, och omfattar alla medarbetare inom Indutradekoncernen, i samtliga länder.


UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNERS

Vi har även en uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners som kan tillämpas av våra dotterbolag i deras affärsför­hållanden och ställer krav på att leverantörer och samarbetspartners ska agera ansvarsfullt när det kommer till miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och etiskt företagande.

 

 

Läs mer om uppförande koden här