Kontrastmärkning

Självhäftande kontrastpunkter för uppmärkning av t ex golv och trappor.