▸Färgskiftande

Färgskiftande folie är en typ av folie som ändrar färg beroende på betraktningsvinkeln eller ljusförhållandena.

Denna typ av folie kan ha en iriserande eller holografisk effekt, vilket innebär att den reflekterar ljuset på olika sätt och skapar olika färgtoner eller nyanser när den ses från olika vinklar.

Färgskiftande folie används ofta för dekorativa ändamål, märkning, reklam och säkerhetsmärkning för att skapa visuellt intressanta och dynamiska effekter.