Textil, canvas

Textil och canvas som passar till b.la. vepor och banderoller.