▸Efterlysande

Efterlysande folie är en typ av reflekterande folie som är utformad för att öka synligheten och synbarheten i mörker eller vid låg belysning.

Denna typ av folie är vanligtvis konstruerad med fotoluminescerande egenskaper, vilket innebär att den kan absorbera ljusenergi och sedan avge den som synligt ljus under en viss tid efter att ljuskällan har tagits bort. Detta gör det möjligt för objekt som är täckta av efterlysande folie att vara synliga även när det är mörkt eller i lågbelysningsförhållanden.

Den efterlysande folien används vanligtvis för säkerhetsmärkning, vägvisning, nödutgångsskyltar och andra tillämpningar där synlighet är av stor vikt.