Säkerhetsfilm för bil

Säkerhetsfilm för bil utgör en extra barriär som förstärker fordonsfönstrens motståndskraft mot skador och intrång. Denna typ av film appliceras på fordonsrutor för att förhindra att glas krossas vid kollisioner eller inbrott, vilket minskar risken för skador på passagerare och stölder.

Vissa filmer kan även erbjuda ytterligare fördelar såsom UV-skydd och värmeavvisande egenskaper, vilket bidrar till att öka komforten och hållbarheten hos fordonets interiör.