▸Bokskruv

Används för att binda ihop häften, provkartor och andra trycksaker.