Smittskyddsprodukter

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter som är utformade för att minska risken för smittspridning och skapa en tryggare och hälsosammare miljö. Dessa produkter är speciellt utvalda för att möta behoven inom olika områden såsom hälso- och sjukvård, butiker, arbetsplatser, offentliga platser, och andra sammanhang där smittskydd är av stor betydelse.

 

Vi tillhandahåller plexiglas- och skyddsskärmar som kan installeras på kassadiskar, receptioner, kontorsbord och andra platser där direktkontakt kan förekomma. Dessa skärmar är designade för att skapa en fysisk barriär mellan människor och minska risken för droppsmitta.

 

Våra desinfektionsprodukter inkluderar handdesinfektionsmedel som är effektivt mot olika typer av bakterier och virus. Dessa produkter är utformade för att rengöra och desinficera ytor, händer och andra områden där smittspridning kan förekomma.