Folie & Digitalt


Vill din kund foliera 122 långtradare med olika motiv?
Vart ska du börja? Förslagsvis hos oss.


Inom området FOLIE & DIGITALT tillhandahåller vi material och tillbehör till den grafiska branschen. Vi är sedan 20 år tillbaka partner till 3M och distribuerar samt lagerför större delen av deras grafiska sortiment inom självhäftande produkter. Vi kompletterar vårt sortiment med egen import av andra relaterade artiklar.

Den perfekta sammansättningen av partnerskap och egen närvaro gör oss till en komplett leverantör till skyltmakare, monterbyggare och reklamateljeér. Vi är också starkt engagerade i 3M:s MCS koncept – ett garantiprogram som erbjuds till producerande företag inom den grafiska branschen. MCS innebär trygghet och kontinuitet för alla parter men också ett stort ansvarstagande både för oss och 3M.

Med 30 års erfarenhet av självhäftande folier tillsammans med fortlöpande utbildning av vår personal och ett brett produktsortiment har vi den kunskap och de lösningar som krävs för svåra applikationer.

Våra kunder finns bland skyltmakare, tryckerier, monterbyggare, arkitekter, utställare, reklamateljeér m fl.