Pack- och bandningstejp

Att välja packtejp med rätt kvalitet har blivit allt viktigare. Packtejpen ger en säker och hållbar förslutning samt ger förpackningen ett tilltalande utseende, vilket kan stärka företagets image.

 

EFFEKTIV FÖRSLUTNING MED PACKTEJP FRÅN 3M
KA Olsson & Gems erbjuder stark packtejp som klarar förslutning av tungt gods och de innehåller inget lösningsmedel. Du får en effektiv förslutning med packtejp som klarar tung belastning.

 

ANVÄND BANDNINGSTEJP FÖR STABIL BUNTNING OCH FÖRSLUTNING
Det är särskilt viktigt att använda bandningstejp/packtejp av hög kvalitet som klarar en stabil förslutning och buntning, eftersom det kan bli stora besvär och omkostnader om packningen inte hålls intakt och säkert.