Vattendispergerat lim

Det perfekta alternativet till lösningsmedelshaltiga limmer. Våra vattendispergerade limmer har låg halt flyktiga organiska ämnen (VOC) och är flamsäkra i vått tillstånd. Det gör dem behagliga att arbeta med och lätta att hantera. Enkomponentslim behöver inte blandas och är helt lösningsmedelsfritt. Det torkar och härdar snabbt och ger snabbt hanteringsstyrka, vilket håller produktionstakten uppe.


TÅLIGT LIM SOM EJ MISSFÄRGAS
Limmet är temperaturbeständigt (>200°C) och fungerar på skum, tyg, trä, polystyren och vissa plastmaterial. Limmet missfärgas inte av solljus och täcker bra.


ICKE ELDFARLIGT ENKOMPONETSLIM
Limmet är icke brandfarligt, vilket ökar säkerhet på arbetsplatsen.