• 031 74 64 900
  • Sallarängsgatan 3, 431 37 Mölndal
Priser inkl. moms

Vattendispergerat lim

Vattendispergerat lim

Det perfekta alternativet till lösningsmedelshaltiga limmer. Våra vattendispergerade limmerna har låg halt flyktiga organiska ämnen (VOC) och är flamsäkra i vått tillstånd. Det gör dem behagliga att arbeta med och lätta att hantera.