Vattendispergerat lim

vattendisplim-01

Vattendispergerat lim

Det perfekta alternativet till lösningsmedelshaltiga limmer. Våra vattendispergerade limmerna har låg halt flyktiga organiska ämnen (VOC) och är flamsäkra i vått tillstånd. Det gör dem behagliga att arbeta med och lätta att hantera.