• 031 74 64 900
  • Sallarängsgsgatan 3, 431 37 Mölndal
Priser inkl. moms

Vattendispergerat lim

vattendisplim-01

Vattendispergerat lim

Det perfekta alternativet till lösningsmedelshaltiga limmer. Våra vattendispergerade limmerna har låg halt flyktiga organiska ämnen (VOC) och är flamsäkra i vått tillstånd. Det gör dem behagliga att arbeta med och lätta att hantera.