• 031 74 64 900
  • Sallarängsgatan 3, 431 37 Mölndal
Priser inkl. moms

Vattendispergerat lim

Vattendispergerat lim

Det perfekta alternativet till lösningsmedelshaltiga limmer. Våra vattendispergerade limmerna har låg halt flyktiga organiska ämnen (VOC) och är flamsäkra i vått tillstånd. Det gör dem behagliga att arbeta med och lätta att hantera. Enkomponentslim behöver inte blandas och är helt lösningsmedelsfritt. Det torkar och härdar snabbt och ger snabbt hanteringsstyrka, vilket håller produktionstakten uppe.

Tåligt lim som ej missfärgas

Limmet är temperaturbeständigt (>200°C) och fungerar på skum, tyg, trä, polystyren och vissa plastmaterial. Limmet missfärgas inte av solljus och täcker bra.

Icke eldfarligt enkomponetslim

Limmet är icke brandfarligt, vilket ökar säkerhet på arbetsplatsen.