Primers och aktivatorer

primer-01

Primers och aktivatorer

Produkter som ökar vidhäftningsförmågan och påskyndar härdningstiden.