Safety-Walk™

safetywalk-01

3M™ Safety-Walk™ halkskyddstejp

Olycksfallen kan lätt förebyggas med 3M™ Safety-Walk™ halkskydd, som svarar mot EU:s direktiv 89/654/EEC om arbetsplatsers säkerhet. Vi erbjuder ett helt sortiment i form av rullar, ark och mattor.